• Zodra De Spil klaar is, wordt de raadzaal in Hoornaar geschikt gemaakt als werklocatie.
• Zodra De Spil klaar is, wordt de raadzaal in Hoornaar geschikt gemaakt als werklocatie. Foto: Geurt Mouthaan

Raad toch akkoord met 1,2 miljoen extra voor ‘gemeentehuis’

Algemeen 1.736 keer gelezen

MOLENLANDEN • Knarsetandend ging de raad van Molenlanden dinsdag 25 januari akkoord met 1,2 miljoen euro extra voor de verbouw van en nieuwbouw bij De Spil in Bleskensgraaf.

De nieuwe gemeentelijke huisvesting pakt duurder uit als gevolg van extreme prijsstijgingen in de bouw. Het gaat om verbouwing en verduurzaming van de Spil en nieuwbouw aan het Melkwegplein.

Berusting
Tijdens de commissievergadering eerder deze maand gebruikten raadsleden woorden als ‘verbijstering’, ‘een hoop chagrijn’ en ‘een zure appeldossier’. Tijdens de raadsvergadering klonk er dinsdag vooral berusting door in de woorden van raadsleden. Ad van Rees (CDA): “In het belang van onze inwoners, de dienstverlening en onze medewerkers gaan we akkoord.”

Niet stoppen
Harry Stam (CU) stak ook de hand in eigen boezem en vond dat de raad ‘het inflatiedeel scherper had kunnen neerzetten in de kaderstelling’. Nuchter constateerde Stam: “Als we stoppen kost het tonnen en hebben we niets. Als we doorgaan kost het weliswaar meer, maar minder dan wanneer we stoppen en dan hebben we wat we willen. Eind 2020 hebben we tegengestemd vanwege de grote onzekerheid die de coronacrisis met zich meebracht en omdat we een dergelijke investering niet verantwoord vonden. Met de kennis van nu kunnen we nu wel instemmen.”

Zorgen
Bert Moret (VVD): “Uit de toelichting van het college blijkt dat er ook nog een toename kan komen op de exploitatielasten. Dat verhoogt onze zorgen. Waar gaat dit eindigen? De bouw moet nog starten. Tijdens de bouw krijg je altijd nog tegenvallers. Het proces stoppen kan niet meer. We kunnen dus niets anders doen dan hopen dat dit college en het volgende college de kosten in de hand weten te houden. Dus stemmen we met de nodige zorgen in met dit raadsbesluit.”

Teleurgesteld
Progressief Molenlanden (PM) voelt frustratie. Paul Verschoor: “Ook wij hebben de nodige zorgen. Maar we moeten accepteren dat er voor deze vraag om extra budget geen alternatieven zijn.” PM is teleurgesteld over het antwoord van wethouder Bram Visser op de vraag om te kijken of het extra budget kan komen uit het budget voor de totale organisatie. “Want de extra kosten moeten niet ten koste gaan van faciliteiten voor onze inwoners of zorgen voor belastingverhogingen.”

Inflatiegeweld
Jan Lock (SGP) begreep die reactie niet. “De heer Verschoor wil goede voorzieningen voor bewoners, daar hoort een goed ambtelijk apparaat en goed werkgeverschap bij. Tegelijk vindt hij dat de inflatie niet doorbelast moet worden aan de burger. Waarom wil hij van onze organisatie een eilandje maken in het inflatiegeweld?”
Verschoor: “Uiteraard zijn we voorstander van goede huisvesting. Maar we willen een signaal richting onze inwoners: als we een tegenvaller hebben, proberen we geld te vinden in eigen budget.” Lock: “Het is inflatie die ons overkomt, waar je je niet aan kunt onttrekken.”

Unanimiteit
Wethouder Bram Visser wees erop dat er geen fouten ten grondslag liggen aan het benodigde extra geld. “Het is ons overkomen. Goed dat de ChristenUnie nu toch instemt, dat we unanimiteit hebben.”

Vanwege de zorgen van de VVD zei Visser: “Er is een extra risico-opslag om te voorkomen dat we bij de raad moeten terugkomen. Met de kennis en wijsheid van nu denken we dat het voldoende zou moeten zijn. We hopen in maart tot een aanbestedingsraad te kunnen komen en dan gaat zo snel mogelijk de spa de grond in.”

Eerdere bezuinigingen
In een persbericht vermeldt de gemeente een reactie van wethouder Bram Visser: “De afgelopen periode is gekeken of besparing op de plannen mogelijk is. Er zijn kleine besparingen gevonden, maar niet voldoende om prijsstijgingen op te kunnen vangen. In eerdere fasen van het ontwerpproces zijn namelijk al forse bezuinigingen gedaan. Ook zorgen aanvullende onderzoeken en een langere doorlooptijd als gevolg van onderzoek naar verduurzaming van De Spil voor hogere kosten”.

Visie op dienstverlening
Verder stelt het persbericht dat de nieuwe huisvesting ‘de gewenst integrale en persoonlijke manier van werken’ ondersteunt. Ook sluit de nieuwbouw aan bij de gemeentelijke visie op dienstverlening en duurzaamheid. De raad wil het ontwerpproces niet opnieuw doorlopen om eisen naar beneden bij te stellen. Ook dat brengt extra kosten en waarschijnlijk aanvullende prijsstijgingen met zich mee, aldus de gemeente.

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie