Afbeelding
Foto: Marijke Verhoef

SGP Molenlanden zeer ongerust over plan provincie 35-40 nieuwe woningen per hectare

Algemeen 2.719 keer gelezen

MOLENLANDEN • De plannen van de provincie Zuid-Holland om bij nieuwbouwprojecten zoveel mogelijk woningen per hectare te realiseren, baren de SGP in Molenlanden. De partij stelde daarover schriftelijke vragen aan het college.

Een bandbreedte van minimaal 30 tot 45 woningen per hectare op woningbouwlocaties; in de zogenaamde Herziening Omgevingsbeleid 2021 stellen Gedeputeerde Staten dit voor. ‘Voor nieuwe plannen wordt gestreefd naar een dichtheid van 45 woningen of meer per hectare.’

Een slechte ontwikkeling voor Molenlanden, vindt de SGP. ‘Het beleid van Gedeputeerde Staten rondom het bouwen is voor veel (plattelands)gemeenten ongunstig en belemmerend voor nieuwe locaties. (..) Voor veel dorpen op het platteland is dat onwenselijk of zelfs onmogelijk.’

Zeer ongerust
De SGP vraagt burgemeester en wethouders of zij eveneens ‘zeer ongerust zijn’ over dit plan. ‘Hoe is dit buitenstedelijk aan de dorpsranden van de kernen in Molenlanden ooit in te passen, aangezien er ook rekening gehouden moet worden met woonkwaliteit, hittestress, water, parkeren, groen en landschappelijke inpassing?’.

‘Bent u het met de SGP eens dat de woningaantallen helemaal niet in deze omgevingsvisie thuishoren? Het gaat toch om maatwerk en samenwerking met de omgeving om tot een zorgvuldige inpassing te komen.’

Zienswijze
De partij wil daarnaast van het college weten waarom de gemeenteraad hierover niet geïnformeerd is. ‘En heeft u ook een zienswijze op de omgevingsvisie ingediend?’.

Geurt Mouthaan

Redacteur/fotograaf van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl. Daarnaast actief voor de magazines van Kontakt Mediapartners.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie