Foto: www.123rf.com
Foto: www.123rf.com Foto: 123rf.com

Molenlanden wil op weg naar een klimaatneutrale samenleving

9 nov, 14:02 Algemeen 542 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het college van Molenlanden legt deze maand een uitvoeringsprogramma voor een klimaatneutrale samenleving in Molenlanden ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Hierin staat wat de gemeente, met inwoners, ondernemers en andere partijen samen gaat doen op het gebied van duurzaamheid en klimaat.

Dit programma is nodig om in samenhang te werken aan duurzame ontwikkeling in Molenlanden. De pijlers van het programma zijn: regionale energiestrategie, warmtetransitie, klimaatadaptatie en bodemdaling, circulaire economie en de veenweidestrategie.

Enorme opgave
Teunis Jacob Slob: “We staan de komende jaren, eigenlijk decennia, voor een enorme opgave. Met het uitvoeringsprogramma leggen we een stevig fundament voor de grote duurzaamheidsopgaven. We kunnen hierbij gelukkig aansluiten op de vele goede initiatieven die al in onze samenleving lopen. Als gemeente hebben we samen met onze samenleving een grote klus te klaren. Hoe worden we gasloos? Welke duurzame energiebron vervangt aardgas? En hoe zijn we voldoende opgewassen tegen de klimaatverandering met de steeds vaker voorkomende extreme regenval en droogte?”

Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid en klimaat wordt op 18 november in de gezamenlijke commissievergadering behandeld en staat op 23 november ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad.

Duurzame ambitie
De toekomstvisie van gemeente Molenlanden is om in 2050 als gemeente (nagenoeg) CO2-neutraal, aardgasvrij en klimaatbestendig te zijn. Om dit te bereiken, kent elk thema haar eigen ambities, waar ook nu al aan gewerkt wordt. De raad stelde namelijk al op verschillende duurzaamheidsdossiers visies en strategieën vast. Veel inwoners en geïnteresseerde partijen hebben met deze visies meegedacht. Onder andere door middel van een enquête, online informatiebijeenkomsten en klankbordsessies. De raad krijgt met het uitvoeringsprogramma een integraal overzicht van de benodigde extra middelen en capaciteit voor de komende drie jaar.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie