• Burgemeester Theo Segers vindt dat de toekomstvisie voor zijn gemeente 'geen vastgeroest stuk' moet zijn.
• Burgemeester Theo Segers vindt dat de toekomstvisie voor zijn gemeente 'geen vastgeroest stuk' moet zijn. Foto: Geurt Mouthaan

Raad moppert over totstandkoming toekomstvisie Molenlanden

29 sep, 14:43 Algemeen 872 keer gelezen

MOLENLANDEN • Veel raadsleden van Molenlanden hadden beter betrokken willen worden bij het opstellen van de toekomstvisie waarover ze op dinsdag 28 september een besluit moesten nemen. Ook inwoners hadden daar al eerder bij betrokken moeten worden, vonden zij.

“De totstandkoming van deze visie verdient geen schoonheidsprijs”, stelde Corné Egas (SGP). “Onze rol als raad is te marginaal geweest. Hoofdlijnen van beleid worden door de raad bepaald. Laten we deze toekomstvisie vaststellen, maar het daar niet bij laten. Laten we die in 2022 actualiseren, op basis van een openbaar debat. Het is van belang dat burgers de gelegenheid krijgen om erop te reageren. De visie voorleggen aan de samenleving is een belangrijk punt voor ons. Eind volgend jaar willen we hem dan weer aan de raad voorleggen.”

Ongelukkig
De SGP diende samen met de ChristenUnie en Progressief Molenlanden een amendement in. Als mede-indiener zei Harry Stam (CU): “Met sommige keuzes zijn we ongelukkig. Waarom hebben we niet een paar workshops gehad om de richtinggeving verder uit te diepen? Het is goed om de samenleving ermee in te gaan en om het te combineren met de nieuwe raad. Zadelen we anders de nieuwe raad niet op met een te vast stuk? We zien dit stuk als een basis om het verdere gesprek aan te gaan.”

Breed draagvlak
“Voor wie doen we dit nou eigenlijk?” vroeg Paul Verschoor (PM) zich af. “De raad is onvoldoende eigenaar van dit stuk. Wij willen dat de samenleving erbij betrokken wordt, een breed draagvlak is belangrijk. En we willen dat de nieuwe raad de geactualiseerde visie zal vaststellen.”

Nog jong
Joke van de Graaf (DoeMee) was minder kritisch dan de eerdere sprekers. Ze merkte op dat de visie is gebaseerd op besluiten die eerder door de raad zijn goedgekeurd. “Ik vind het heel mooi om te zeggen: we hebben nu een basis, vandaaruit gaan we werken. Molenlanden is nog jong, eigenlijk nog een kind. Mag je verwachten dat je al een breed gedragen visie hebt? Ik ben blij dat we met de huidige visie in kunnen stemmen. En nu ligt er iets om verder op te trekken.”

Tijd
Van de Graaf vroeg zich wel af of er voldoende tijd is om alle stappen te doorlopen. “Dat wil ik graag van de burgemeester horen. In maart zijn de verkiezingen. Voordat het college goed en wel zit, loop je al richting de zomer. Klankbordgroepen en dorpsraden, ondernemers, maatschappelijke organisaties moeten geconsulteerd worden. In december wil je al met een stuk komen.”

Coronajaar
Ad van Rees (CDA) begreep wel dat inwoners er nog niet bij betrokken zijn geweest. “We zaten midden in een coronajaar.” Hij noemde de toekomstvisie ‘een dynamisch document’ waar blijvend aan gewerkt moet worden. “We kunnen van harte instemmen met de visie.”

Levend document
De VVD ziet de visie als een samenvatting van bestaand beleid, met een blik naar de toekomst. Bert Snoek: “Mijn bijdrage komt op hetzelfde neer als die van Van Rees. Het zal een levend document moeten zijn dat met regelmaat geactualiseerd zal moeten worden.”

Razend ingewikkeld
Burgemeester Theo Segers noemde het als portefeuillehouder ‘razend ingewikkeld om een visie te formuleren’. “We zijn er nog niet. Laat het geen vastgeroest stuk zijn. Laat het een dynamisch document zijn. Gerard Reve heeft gezegd dat twijfel zich beter laat verdedigen dan een visie. Dat is ook zo. En straks zijn er een nieuwe raad en college, dan zullen zaken wellicht anders worden ingekleurd, die ruimte moet er zeker zijn.”

Groene Hart
Als voorbeeld van een vraagstuk waarvoor een visie nodig is, stelde Segers de vraag: “Waar horen we bij, als het gaat over de regio. Moeten we deel gaan worden van het Groene Hart? Antwoorden op die vragen, daarbij helpt een visie. Ik ben blij met het amendement, om dit vast te stellen, om vervolgens in gesprek te gaan met de dorpsraden. We moeten het in combinatie met de omgevingsvisie en het samenlevingsprogramma bekijken.”

Afronding in 2023
Segers wil aan de tafels waaraan de gemeente al met inwoners in gesprek is de toekomstvisie al ter sprake brengen. “Maar laten we het ook breder trekken. Ik kan me voorstellen dat de nieuwe raad in gesprek gaat met meerdere mensen. Laten we het zo breed mogelijk ophalen. Of dat voor 31 december 2022 lukt… ik vind het wel ambitieus. Ik denk dat het afronding kan krijgen in het eerste kwartaal van 2023.”

Eerst raad
Egas was nog niet tevreden. “Ik hoor: we gaan morgen al in gesprek met de klankbordgroepen. Maar dat debat in de raad moet wel een keer plaatsvinden. Ik denk niet dat richtinggevende uitspraken hoeven te wachten totdat er een nieuw college is. Onze uitspraken leggen we dan voor aan de samenleving, dat is wat het amendement beoogt.”

Nieuwe raad
Segers: “Ik heb hem zo gelezen: u stelt straks dit document vast, als eerste versie. Vervolgens draagt u het college op om te actualiseren, in gesprek met raad en samenleving, onder andere met de dorpsraden. Daarvoor houden we geen extra bijeenkomsten, maar dat doen we op plekken waar we al komen. Daarna kunnen we alles herijken, met een plan van aanpak met de nieuwe raad en het nieuwe college. Vervolgens komen er dan kaders van u, waarmee we het volgende gesprek in gaan, met de samenleving. Daarna komen we tot een 2.0 versie.”

Unaniem aangenomen
Zowel het amendement als de toekomstvisie zijn dinsdagavond unaniem aangenomen. In de visie staan veel doelen waarmee niemand het oneens zal zijn, zoals het bouwen van voldoende betaalbare woningen en ervoor zorgen dat inwoners zich veilig kunnen voelen in hun omgeving. Ook wil het college werken aan een energieneutraal, klimaatbestendig en schoon Molenlanden.


Link naar PDF bestand

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie