• De afhandeling van bijvoorbeeld kapot straatmeubilair of losse stoeptegels kan beter in Molenlanden. Op de foto: schade na een ongeluk in Oud-Alblas.
• De afhandeling van bijvoorbeeld kapot straatmeubilair of losse stoeptegels kan beter in Molenlanden. Op de foto: schade na een ongeluk in Oud-Alblas. Foto: Peter Stam

Molenlanden moet meldingen inwoners beter afhandelen

29 sep, 10:06 Algemeen 1.246 keer gelezen

MOLENLANDEN • De afhandeling van meldingen over bijvoorbeeld kapot straatmeubilair of kapotte lantaarnpalen moet beter in Molenlanden. Dat constateert de Rekenkamer Molenlanden, die het bestuur van de gemeente controleert.

Bereikbaar zijn voor de burgers is een speerpunt van de gemeente Molenlanden, maar dat lukt nog niet altijd goed. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer een melding over een lantaarnpaal die in maart 2020 bij een aanrijding werd vernield. De paal werd op de dag van de aanrijding door een medewerker van de gemeente verwijderd. Toen er aan het einde van het jaar nog geen nieuwe paal stond, maakte een inwoner daar melding van. Daarna bleef het echter stil.

Melden via app
De Rekenkamer vindt dat de mogelijkheden om meldingen te doen beperkt zijn. Bij 92 procent van de 51 onderzochte gemeenten kunnen burgers aan de balie een melding doen en in 73 procent van de gemeenten kan dat ook via een app. ‘Op dit punt wijkt de gemeente Molenlanden duidelijk af’, aldus de Rekenkamer in zijn rapport. Inwoners van Molenlanden kunnen meldingen doen via een formulier op de website van de gemeente, via e-mail en telefonisch.

Externe partijen
Een ander punt van kritiek is dat de gemeente onvoldoende zicht heeft op de afhandeling van meldingen door externe partijen, zoals het bureau openbare verlichting, de milieudienst, het waterschap en de vuilophaaldienst, waar burgers ook meldingen kunnen doen.

De gemeente ontvangt van de afhandeling door hen geen terugkoppeling en weet dus niet of problemen binnen een redelijke termijn worden opgepakt. Voor inwoners zou duidelijk moeten zijn wat ze kunnen doen als ze vastlopen in het contact met de gemeente en een van de bovengenoemde partijen.

Compliment
Het rapport bevat ook een compliment voor Molenlanden. De doorlooptijd van de afhandeling is over het algemeen kort, in vergelijking met andere gemeenten. Kanttekening daarbij is dat bij de afronding van de behandeling niet standaard wordt gevraagd naar de tevredenheid over de afhandeling. In circa 40 procent van de andere gemeenten gebeurt dit wel.

Nieuw webformulier
Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad beloofd aan de slag te gaan met een onderzoek naar ervaringen van inwoners. Ook komt er een nieuw webformulier om de toegankelijkheid te verbeteren. Verder worden meldingen die via de verschillende kanalen binnenkomen voortaan geregistreerd, zodat de gemeente deze gegevens kan gebruiken om het beleid te verbeteren.

Het college is niet enthousiast over de mogelijkheid meldingen mogelijk te maken via een app of aan de balie, omdat dit extra budget en capaciteit vraagt. Volgens het Molenlandse college zijn er voor inwoners al voldoende mogelijkheden om meldingen te doen.

Amendement
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 28 september stemde de raad unaniem in met een amendement van VVD, SGP en Progressief Molenlanden. In dat amendement stellen de partijen dat het college besluiten die het naar aanleiding van het Rekenkamerrapport neemt, uiterlijk eind 2022 aan de raad moet voorleggen. Bert Moret (VVD): “We vragen u de aanbevelingen zoveel mogelijk om te zetten in raadsbesluiten en om rekening te houden met het klanttevredenheidsonderzoek dat komend najaar gaat plaatsvindt.”

Wethouder Johan Quik vond het prima om een datum toe te voegen aan het besluit om de aanbevelingen van de rekenkamer op te pakken. “Dan hebben we een meetmoment in 2022.”

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie