Afbeelding
Foto: Stock

Toekomstvisie Molenlanden in de maak: ‘’Eigenheid in verbondenheid’’

Algemeen 303 keer gelezen

MOLENLANDEN • Hoe woont, werkt en leeft Molenlanden de komende jaren? Dat is een vraag die centraal staat in de Toekomstvisie die de gemeente heeft opgesteld. Donderdagavond 16 september was het document onderwerp van gesprek tijdens de vergadering van de commissie Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering.

De commissie heeft zich gebogen over de conceptversie van de Toekomstvisie 2030, getiteld ‘Eigenheid in verbondenheid’. De Toekomstvisie moet de gemeente tot zeker 2030 op bestuurlijke koers houden en bestaat zowel uit verwachtingen als wensen.

Leefomgeving
In de Toekomstvisie 2030 is onder andere opgenomen hoe de gemeente Molenlanden zich wil inzetten voor een betere leefomgeving. De gemeente wenst bijvoorbeeld dat er voldoende, betaalbare en (levensloop)geschikte woningen komen voor verschillende doelgroepen en dat inwoners zich veilig kunnen voelen in hun omgeving.

Klimaat
Ook ‘klimaat en energie’ is wat de gemeente betreft een belangrijk thema voor de toekomst. Zo moet er gewerkt worden aan een circulair, energieneutraal, klimaatbestendig en schoon Molenlanden. De overige speerpunten in de Toekomstvisie zijn: economie, bereikbaarheid, inclusieve samenleving en recreatie & toerisme.

Inhoudelijk waren er geen grote discussies. Het document verbindt visies, zoals de Woonvisie, met eerder vastgestelde beleidsplannen van de gemeente. Tijdens de behandeling in de commissie zette Harry Stam (ChristenUnie) wel zijn vraagtekens bij de timing: ‘’De vraag is of wij als raad op dit moment over deze wensen zouden moeten besluiten, zo vlak voor de verkiezingen. Zadel je een volgend college dan niet op met deze visie?’’ Burgemeester Theo Segers, tevens portefeuillehouder, reageerde daarop: ‘’De ruimte om werkende weg verder te kijken is er, maar je hebt wel een punt op de horizon nodig.’’

Op dinsdag 28 september zal de gemeenteraad zich nog over de Toekomstvisie 2030 buigen en zal worden besloten of deze daadwerkelijk wordt vastgesteld.

Jan van der Horst

Freelance-redacteur Het Kontakt en Regio-Voetbal

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie