• Een schets van de camperparkeerplaats in Nieuw-Lekkerland.
• Een schets van de camperparkeerplaats in Nieuw-Lekkerland. Foto: Gemeente Molenlanden

Molenlanden kiest voor zekerheid in procedures camperparkeerplaats Nieuw-Lekkerland

Algemeen 395 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • De voorbereidingen voor de aanleg van een camperparkeerplaats aan de oostzijde van Nieuw-Lekkerland zijn in volle gang, maar lopen enige vertraging op doordat de gemeente Molenlanden alsnog kiest voor een langere procedure voor de omgevingsvergunning.

Eerder werd ingeschat dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning afgedaan kon worden met een korte procedure, als zijnde een ‘kruimelgeval’. “Gedurende het proces is dit nader verkend en maken wij een andere afweging”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden deze week. “De eerder gekozen insteek achten wij juridisch te risicovol. Daarom is, gaandeweg het proces, alsnog gekozen voor een uitgebreide procedure.”

Aanvullend onderzoek
Hiervoor dient de ingediende omgevingsvergunningaanvraag aangevuld te worden met een ruimtelijke onderbouwing en moeten aanvullende onderzoeken (geluid, bodem, stikstof en ecologie) uitgevoerd worden. De ruimtelijke onderbouwing is eind 2020 gereed. Na beoordeling van de stukken wordt, als alles in orde is, begin 2021 de vergunning afgegeven en ter visie gelegd.

De camperparkeerplaats komt aan de westrand van Nieuw-Lekkerland, grenzend aan het natura 2000 gebied Boezems Kinderdijk, op de plaats waar voorheen een rioolwaterzuivering gevestigd is geweest.

Zelfstandige ontsluitingsweg
Het parkeerterrein bestaat uit 88 parkeerplaatsen, waarvan 30 voor bus/touringcar en 58 camper parkeerplaatsen. De ontsluiting van het parkeerterrein gaat via een nieuwe zelfstandige ontsluitingsweg rechtstreeks op de Lekdijk. Toegang tot parkeerterrein wordt geregeld via een automatische slagboominstallatie (die gekoppeld gaat worden aan de Kinderdijk app van het SWEK).

Daarnaast realiseren de gemeente op het parkeerterrein een aantal voorzieningen, zoals een openbaar toilet en elektrapunten, die je mag verwachten op een moderne toekomstgerichte parkeervoorziening. Ook realiseren de gemeente een voet/fietspad voor verbinding van het parkeerterrein met voorzieningen in Nieuw-Lekkerland, zoals winkels. Deze verbinding loopt via het terrein van de gemeentewerf naar het Koggeplantsoen.

Bomen gekapt
Inmiddels heeft de gemeente al diverse voorbereidingen getroffen. Zo zijn er bomen gekapt, is er asbest verwijderd en zijn er amfibieënschermen geplaatst. De beslissing om de procedure voor de omgevingsvergunning iets uitgebreider te doen, zorgt voor enige vertraging in de plannen.

Als er geen zienswijzen worden ingediend, dan kan in het voorjaar 2021 de omgevingsvergunning worden verleend en gestart met de aanleg en inrichting van het parkeerterrein en het definitief maken van de ontsluitingsweg. Dit betekent, ten opzichte van de eerdere planning er een vertraging van de start zal zijn met enkele maanden. Op zijn vroegst kan het parkeerterrein in de zomer van 2021 in gebruik worden genomen.

Een extra vertraging kan nog optreden door het Flora en Fauna onderzoek. Aan de zuidelijk rand van plangebied, op het terrein van de ijsbaan, is een buizerd aangetroffen en hiervoor dient mogelijk een ontheffing te worden aangevraagd. Het effect van dit risico op de planning is een extra vertraging van circa drie maanden op de oplevering.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie