• Eensgezindheid in 2016.
• Eensgezindheid in 2016. Foto: Geurt Mouthaan

Eensgezindheid uit Oud-Alblas opgeheven bij 75-jarig jubileum

Algemeen 619 keer gelezen

OUD-ALBLAS • De christelijke zang -en oratoriumvereniging Eensgezindheid in Oud Alblas is per 1 juli van dit jaar opgehouden te bestaan, inclusief haar onderafdelingen.

Net iets meer dan 75 jaar geleden vond de oprichting plaats, vrijwel direct na de bevrijding, als gevolg van een spontane openluchtzang ter gelegenheid van de bevrijding, getuige de notulen hiervan in het archief van de vereniging.

De vereniging telde tal van bloeiperioden met name in de tachtiger en negentiger jaren onder leiding van Martin Zonnenberg, waar het ledental groeide tot tegen de 100 leden.

Ook werd in die tijd naast het sinds 1946 bestaande kinderkoor De Krekels ook het jongerenkoor De Morgenster opgericht waarvan Martin de Jong de eerste dirigent was. Het hele koorverband reikte toen tot aan de 200 leden.

Talloze concerten werden uitgevoerd veelal met orkest vrijwel steeds in de Hervormde Kerk in Oud-Alblas maar ook samen met andere koren van de diverse dirigenten op diverse plaatsen. Ook voor radio en TV werd er opgetreden. Hoogtepunten waren ook in de negentiger jaren de uitwisselingen met het wereldberoemde meisjeskoor uit Sumperk, Tsjechië, waarheen twee concertreizen werden gemaakt. Het koor uit Tsjechië bezocht in die tijd ook Oud-Alblas en concerteerde daar.

Sinds 2012 stond het koor onder leiding van de begaafde dirigent/organist/pianist Wim de Penning onder wiens leiding ook een aantal fraaie concerten werden gegeven. Hieronder diverse Nederlandstalige oratoria van Johan Bredewout die ook soms zijn eigen composities op piano kwam begeleiden.

Zoals echter bij veel gemengde koren het geval is, was er niet of nauwelijks jeugdige aanwas en deed ook de wegzuigende concurrentie van een aantal mannenkoren in de omgeving zich gevoelen.

Daarom is op de ledenvergadering eind februari 2020 besloten de vereniging op te heffen, na een afscheidsconcert, een ledenreisje en een afscheidsavond te hebben georganiseerd.

Helaas hebben de coronaperikelen alles in het honderd laten lopen waardoor alle gepland afsluitende activiteiten jammer genoeg geen doorgang konden vinden.

Het bestuur, belast met de vereffening, heeft daarom besloten alles af te wikkelen. Piano en professionele geluidsinstallatie zijn aan de stichting MFA Oud Alblas overgedaan. De voorraad muziek staat nog in de verkoop en een deel daarvan is ter beschikking gesteld aan een nieuw op te richten ouderenkoor in Oud-Alblas. Via de kamer van Koophandel is een officiële procedure in gang gezet die een officieel einde maakt aan het eens zo succesvolle en roemrijke dorpskoor.

Rekening en vereffeningsverslag liggen vanaf 21 december gedurende twee maanden bij de ex-voorzitter van de vereniging op Noordzijde 10 Oud-Alblas voor belanghebbenden na afspraak ter inzage. Ook bij de kamer van koophandel zijn deze stukken in deze periode in te zien.

Het ex-bestuur dankt alle overheidsinstanties, collega-koren, donateurs, bedrijven, ex-dirigenten, leden, ex-leden en overige niet genoemde instanties of personen voor alles wat ze voor Eensgezindheid hebben betekend.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie