• Beeld van de digitale vergadering over de prestatieafspraken.
• Beeld van de digitale vergadering over de prestatieafspraken. Foto: Aangeleverd

Overeenkomst over prestatieafspraken woningcorporaties en Molenlanden

14 dec, 07:58 Algemeen 126 keer gelezen

Overeenkomst over prestatieafspraken woningcorporaties en Molenlanden

MOLENLANDEN • In de afgelopen week zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Molenlanden en de daarin werkzame woningcorporaties en huurdersorganisaties digitaal ondertekend.

De woningcorporaties zijn Kleurrijk Wonen, Lek en Waard Wonen en Tablis Wonen. De vier huurdersorganisaties zijn: Huurdersberaad Giessenlanden, Huurdersstichting Lek en Waard Wonen, Stichting Huurdersbelang Streefkerk en Slim Wonen.

Hiermee maken zij afspraken over de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid, duurzaamheid/ kwaliteit en bijzondere doelgroepen. Voorbeelden uit de prestatieafspraken: er wordt een netto toename van 225 sociale huurwoningen tot 2030 afgesproken en er komt een betere samenwerking voor de sociale leefbaarheid. Alle organisaties zien het maatschappelijke belang van de sociale volkshuisvesting en zetten zich in voor de uitvoering daarvan.

Het maken van prestatieafspraken is wettelijk vastgelegd in de Woningwet. De organisaties vinden het belangrijk om met elkaar afspraken vast te leggen vanuit de volkshuisvestelijke opgave. Deze afspraken moeten uitvoerbaar en realistisch zijn. Hier is met elkaar uitgebreid (digitaal) over gesproken.

In 2021 gaan de organisaties verder met het maken van prestatieafspraken voor de komende jaren. Ook daarin krijgen de genoemde thema’s een plaats. Voor meer informatie en de volledige inhoud van de prestatieafspraken 2021: www.molenlanden.nl.

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie