Afbeelding

Bouwplannen Nieuw-Lekkerland Oost terug naar tekentafel; grond te zacht

11 dec, 11:48 Algemeen 2.088 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • De bouwplannen voor Nieuw-Lekkerland Oost lopen vertraging op, omdat er door de bodemgesteldheid gevreesd wordt voor onacceptabele verzakkingen. Hierdoor wordt het huidige plan te duur en moet er gewerkt worden aan een nieuw plan.

Aan de oostzijde van Nieuw-Lekkerland moeten bedrijven en woningen komen. Bedrijventerrein Veenweide zou met 8 hectare uitgebreid worden en er zouden ongeveer 200 woningen gebouwd kunnen worden.

Er werd een masterplan gemaakt, waarin de verkeersstructuur- en ontsluiting, groen- en waterstructuur, de woonvelden en de uitbreiding van bedrijventerrein Veenweideweg werden opgenomen. Tijdens een drukbezochte informatieavond, die een jaar geleden gehouden werd, kregen belangstellenden en omwonenden en schetsontwerp gepresenteerd. Daarna zijn de partijen met elkaar in overleg gegaan om het schetsontwerp verder uit te werken.

Financieel niet haalbaar
Al snel bleek dat de ondergrond te zacht was voor het bouwplan. Ondanks verschillende aanpassen bleek dat het plan daardoor financieel niet haalbaar zou zijn. De kosten van het bouwrijp maken, zouden erg hoog worden in verhouding tot de opbrengsten. Aan het duurzame en klimaatbestendige karakter van de woonwijk wil de gemeente niet tornen.

Het plan gaat nu aangepast worden met de bedoeling om door efficiënter ruimtegebruik meer woningen te kunnen bouwen en daardoor meer opbrengsten te genereren. Met deze verkenning start de gemeente niet opnieuw bij nul. De resultaten van de voorgaande fase mee. De uitkomsten van de participatie en de gemaakte afspraken met omwonenden worden eveneens meegenomen in de stedenbouwkundige verkenning.

Als de nieuwe verkenning leidt tot een beter plan, wordt dat opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad van Molenlanden. Mocht de verkenning niet leiden tot een beter plan, maar een doodlopende weg zijn, dan bereidt het college van Molenlanden een alternatief plan voor wordt de raad hierover geïnformeerd. Afgesproken is om deze besluitvorming voor het zomerreces van 2021 plaats te laten vinden.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie