Afbeelding

Nieuw subsidiebeleid in Molenlanden; zoeken naar de kracht in de samenleving

11 nov, 13:13 Algemeen 281 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het college van B&W van de gemeente Molenlanden heeft op dinsdag 10 november ingestemd met het nieuwe subsidiebeleid van Molenlanden.

Naast harmonisatie van de subsidieregels, staat het doel centraal om verenigingen en vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij hun initiatieven voor de samenleving. Het nieuwe subsidiebeleid stimuleert inwoners en organisaties om vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid bij te dragen aan de lokale samenleving. De gemeente ondersteunt hen daarin met een klantvriendelijk en transparant subsidieproces. De gemeenteraad beslist op 24 november.

Leidend bij de harmonisatie waren de uitgangspunten van de raad én dat we hierover in gesprek gingen met de subsidieontvangers. Dat laatste was een opgave, zeker in deze tijd. Wethouder Bram Visser: “We wilden een goed beeld krijgen van de vrijwilligersorganisaties en hen raadplegen om te komen tot rechtvaardige en werkbare verdeelregels. We hebben met alle subsidieontvangers contact gehad. In samenspraak met hen zijn oude bedragen en/of afspraken veranderd in nieuwe verdeelregels voor Molenlanden. En deze nieuwe regels zijn transparant: we kunnen onze keuzes uitleggen. Over het algemeen kunnen de subsidieontvangers zich vinden in het nieuwe subsidiebeleid.”

Maatschappelijke activiteitensubsidie
De maatschappelijke activiteitensubsidie is een nieuwe subsidieregeling. Inwoners en organisaties kunnen op een laagdrempelige wijze subsidie aanvragen om eenmalige activiteiten met een specifiek maatschappelijk doel te organiseren. Bijvoorbeeld een sportvereniging die speciaal voor ouderen een activiteit organiseert in de strijd tegen eenzaamheid. Het college stelt voor om in 2021 te starten met deze regeling als pilot met een eenmalig budget van €10.000.

Het aanvraagproces
In het subsidiebeleid streeft de gemeente naar vereenvoudiging van regels en zo min mogelijk administratie voor de subsidieaanvragers en voor de gemeente. Wethouder Bram Visser: “Het voorstel is bijvoorbeeld om subsidies tot 10.000 euro zo veel mogelijk direct vast te stellen. Bij verantwoording en monitoring vragen we bewust alleen naar gegevens die wij ook echt nodig hebben voor sturing op doelen en resultaten. Daarnaast gaan we werken met accounthouders. Dat zijn vaste contactpersonen, die vanuit hun beleidsterrein nauw betrokken zijn bij de subsidies voor een bepaalde categorie verenigingen. Subsidie is daardoor niet meer alleen een administratief proces, maar wordt ook inhoudelijk gevoed. We hebben contact met elkaar en weten welke doelen we met elkaar willen bereiken en hoe we elkaar hierin kunnen versterken en ondersteunen.”

De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 19 november en neemt op 24 november een besluit over het nieuwe subsidiebeleid. Na besluitvorming wordt het subsidieproces ingericht, inclusief aanvraagformulieren en een website. In 2021 kunnen verenigingen en vrijwilligersorganisaties subsidie voor 2022 aanvragen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie