• Inwoners van Molenlanden krijgen 50 euro van de gemeente.
• Inwoners van Molenlanden krijgen 50 euro van de gemeente. Foto: Stockfoto 123RF

Raad Molenlanden royaler dan college: ‘coronabonus’ omhoog

Algemeen 621 keer gelezen

MOLENLANDEN • Inwoners van Molenlanden krijgen geen 20 euro cadeau van de gemeente, maar 50 euro. De raadsleden vinden de ‘tegemoetkoming corona’ die het college eerder voorstelde te laag.

“We houden bijna een miljoen over in 2021”, constateerde Berend Buddingh (Doe Mee) dinsdagavond tijdens de online raadsvergadering. “Tegelijk is er sprake van een lastenverzwaring voor de burger. Dat willen we niet. Daarover dienen we een motie in die we raadsbreed onderschrijven.” Dankzij deze verhoging van de tegemoetkoming wordt de stijging van de woonlasten teruggebracht van 7 procent naar 1,25 procent.

Bijstandsgerechtigden
Progressief Molenlanden, ChristenUnie en SGP vonden dat er voor mensen in de bijstand nog iets extra’s gedaan moet worden. Zij dienden daarom een motie in voor een extra tegemoetkoming voor 300 bijstandsgerechtigden, via Avres.

Buddingh wierp tegen: “Het minimabeleid spreekt over meer dan 850 huishoudens die op bijstandsniveau zitten. We hebben er moeite mee dat we wel die 300 mensen extra geld geven, maar wat doen we dan met die andere groep en met ouderen met alleen een aow-uitkering? Dankzij een amendement krijgt iedereen nu 50 euro, voor deze groep is dat significant. We zullen met het amendement niet meegaan.” 

Geen inkomenspolitiek
Ook CDA en VVD stemden niet in en wethouder Bram Visser raadde het de raad af om een uitzondering te maken voor bijstandsgerechtigden. “Het college wil vasthouden aan de eigen lijn. Inkomenspolitiek is voorbehouden aan de Rijksoverheid.”

Geen woonlastenverzwaring
Raadsbrede instemming was er voor een motie van SGP, DM, CU, VVD en PM die het college opdraagt ervoor te zorgen dat het in de toekomst niet opnieuw zal gebeuren dat er sprake zal zijn van een overschot op de begroting én een lastenverzwaring voor inwoners. Wethouder Bram Visser wil met een afvaardiging van de raad de discussie hierover voeren. “Want ik begrijp wel dat u aan de ene kant overschotten en aan andere kant woonlastenverzwering eigenlijk niet wilt. Er zijn best instrumenten die in leven geroepen kunnen worden.”

Verenigingen helpen
Een amendement van PM en CU om verenigingen extra tegemoet te komen, haalde het niet. Wethouder Teunis Jacob Slob: “Het college bezint zich op de vraag hoe we tegemoet kunnen komen aan de problemen die door de coronacrisis ontstaan. We bekijken hoe we in gesprek met bedrijven en verenigingen beleid moeten aanscherpen. Over het aanpassen van het coronafonds 2.0 kunnen we met elkaar debat voeren. Mijn oproep: laten we de vinger aan de pols houden, in gesprek blijven met verenigingen en bedrijven, een goed plan ontwikkelen voor een coronafonds 2.0.”

Schenken of lenen
Harry Stam (CU) wilde meer duidelijkheid. “U hebt gezegd: we laten verenigingen niet vallen, maar omdat het nergens op papier staat denken we iets vast te leggen over het mogelijk maken van schenkingen. Slob: “Laten we eerst in gesprek komen, zo goed mogelijk kijken wat de overheid te bieden heeft voor verenigingen. Er is niet gezegd: per definitie gaan we niet schenken. Maar we gaan uit van een lening.”

Lock: “Er zit ruimte in het coronafonds, om te schenken. Wilt u toezeggen dat u niet wacht tot we het een keer besproken hebben? Zult u die ruimte gebruiken als dat nodig is?” Slob: “We zijn ten allen tijde bereid om maatwerk te leveren.”

Niet op omvallen
Paul Verschoor (PM) wierp tegen: “Je moet voorkomen dat er schrijnende gevallen ontstaan.” Buddingh: “Mijn ervaring is dat het college er dichtbij zit, dat ambtenaren helpen. Dit college laat geen vereniging omvallen.” Ook Bert Snoek (VVD) sprak relativerende woorden: “Mij bereiken geen signalen dat er verenigingen op omvallen staan. We voeren hier een theoretische discussie.”

Slob sloot geruststellend af met de woorden: “We zijn continu in gesprek en bereikbaar. De verenigingen zijn het cement in onze samenleving. Er is ons alles aan gelegen dat ze hun rol kunnen blijven vervullen.”

De raad stemde dinsdagavond unaniem in met de begroting. Er waren lovende woorden voor de wethouder. Voor meer over de begroting, bezuinigingen en verdeling van de uitgaven: https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/233306/molenlanden-komt-met-corona-tegemoetkoming-om-inwoners-te-helpen

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie