• Het hijsen van de regenboogvlag in de gemeente Molenlanden.
• Het hijsen van de regenboogvlag in de gemeente Molenlanden. Foto: Nico Van Ganzewinkel

Enquête TipMolenlanden wijst uit: Verdeeldheid over regenboogvlag

12 nov, 12:00 Algemeen 929 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het hijsen van de regenboogvlag blijft een gevoelig punt in Molenlanden. Dat blijkt uit de uitkomst van een enquête van het burgerpanel TipMolenlanden, die door bijna 800 deelnemers is ingevuld.

 In het kader van Coming Out Day werd in Molenlanden de regenboogvlag gehesen. ‘Het heeft nut. Het is belangrijk om te laten weten dat de samenleving de LHBTI-gemeenschap accepteert’, vindt 33% van de ondervraagden. Daar staat tegenover dat 29% het slechts als symboolpolitiek beschouwd en 21% van mening is dat de regenboogvlag juist voor verdeeldheid zorgt.

De enquête riep talloze -zeer uiteenlopende- reacties op. Een bloemlezing:

• Voor een christen is het juist aanstootgevend, het christelijke symbool wordt misbruikt.
• De genderdiscussie wordt gedram, bijna terreur.
• De politiek is er om te besturen, niet om een statement af te geven. Daarnaast vertegenwoordigt de politiek iedereen, ook degenen die moeite hebben met erkenning van LHBTI, zij worden hiermee door de politiek genegeerd.

• De vlag alleen is een symbool. Het is noodzakelijk dat er een discussie op gang komt.
• Het is belangrijk om te laten weten dat de samenleving hen onvoorwaardelijk als mens accepteert. Lange tijd was er geen acceptatie, zeker in ons gebied.
• Het is natuurlijk symboolpolitiek, maar dat heeft ook waarde. Het is een signaal dat we vinden dat in onze gemeente iedereen gelijk is en dezelfde rechten heeft.

• Het is nergens voor nodig. Dan kun je wel aan de gang blijven met vlaggen en symbolen.
• Het is symboolpolitiek en werkt daarom juist averechts. De LHBTI-gemeenschap wil juist geaccepteerd worden en dat moet ook. Men moet gewoon zoals iedereen meedraaien in de maatschappij. Maar door de regenboogvlag en andere acties bereikt men dat die groep steeds een etiket opgeplakt blijft houden. Men wordt daardoor toch steeds met andere ogen bekeken. Als we elkaar respecteren en daar ons best voor doen, ook richting de LHBTI-gemeenschap, is dat de allerbeste manier van handelen.

Proces van de lange adem
• Hoewel het niet direct voelbare of zichtbare effecten zal hebben en wellicht zelfs eerst negatieve reacties zal uitlokken, is het goed om met dit gebaar te beginnen. Cultuuromslag is een proces van de lange adem. Maar iedereen die tegen inclusiviteit is, moet deze boodschap dagelijks horen, zien en voelen.
• Uitermate droevig dat de gemeente Molenlanden de regenboogvlag hijst. Ik ben ervoor dat alle inwoners van ons land zich veilig voelen, maar het betekent niet dat het doel alle middelen (regenboogvlag) heiligt. Ik roep de gemeente Molenlanden op om kerken uit te nodigen en samen over deze gevoelige kwestie te spreken. Op de huidige manier vervreemdt u zich van uw eigen inwoners.

• Als gemeente, zeker de onze met een sterk christelijk fundament, geef je een signaal af aan hen die voor hun omgeving en wellicht zelfs voor zichzelf nog niet durven uitkomen voor hun geaardheid. De vlag laat zien dat de gemeente je accepteert. Zo’n gebaar kan een grote steun zijn.

• De LHBTI-gemeenschap vraagt en krijgt overdreven veel aandacht, versterkt door de media. Ze zitten in een slachtofferrol en dat hebben ze aan zichzelf te wijten. Ik had van het gemeentebestuur van Molenlanden niet verwacht dat ze zich in dat spoor zou laten meenemen en voorbij zou gaan aan het feit dat het hiermee een groot deel van de inwoners verdriet zou doen en tegen de haren zou instrijken. Het stoort me dat ieder die zich uitspreekt tegen het hijsen van de regenboogvlag betiteld wordt als ouderwets en niet menslievend. Het lijkt erop dat iedereen afwijkende meningen mag verkondigen, behalve christenen.

• God is liefde en houdt van iedereen, ongeacht hoe hij ons gemaakt heeft. Homoseksualiteit hoort bij de genetische variëteit van de mens en dat maakt het onderdeel van Gods schepping en zijn plan daarvoor. God maakt geen fouten, dus homoseksualiteit is geen fout.

Hulpinstanties
Met de stelling ‘Het hijsen van de regenboogvlag is een goede manier om steun uit te spreken voor de LHBTI-gemeenschap’ is 39% het (zeer) eens. 38% is het er (zeer) mee oneens en 20% staat er neutraal tegenover.

Naast het hijsen van de regenboogvlag zou aandacht gegeven moeten worden aan hulpinstanties, zodat die beter bekend worden, vindt 46% van de bijna 800 deelnemers die de enquête van TipMolenlanden invulden. 

De andere opties die het vaakst gekozen werden, zijn: organiseer gespreksavonden (26%) en voortdurende publiciteit voor de LHBTI-gemeenschap, bijv. serie artikelen in de krant (23%). 26% van de respondenten vindt meer activiteiten niet nodig.

Het burgerpanel TipMolenlanden is een initiatief van Kontakt Mediapartners en Toponderzoek. Ook deelnemen? Meld je dan gratis aan op: www.tipmolenlanden.nl

Rick den Besten

Hoofdredacteur Kontakt Mediapartners, (sport)redacteur/fotograaf Het Kontakt Alblasserwaard, webmaster Regio-Voetbal.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie