• Het hijsen van de regenboogvlag leidt in Molenlanden tot polarisatie, meent de SGP.
• Het hijsen van de regenboogvlag leidt in Molenlanden tot polarisatie, meent de SGP. Foto: Geurt Mouthaan

Meerderheid in raad Molenlanden: niet alleen regenboogvlag hijsen, maar ook activiteiten voor LHBTI'ers

Algemeen 1.686 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden heeft dinsdagavond een motie aangenomen waarin het hijsen van de regenboogvlag gekoppeld wordt aan activiteiten voor LHBTI'ers. Een tegenmotie van SGP en CU haalde het niet.

De motie werd ingediend door de coalitiepartijen DoeMee!, CDA en VVD en kreeg steun van Progressief Molenlanden. In de motie wordt gepleit voor concrete activiteiten voor LHBTI'ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen) rond de regenboogvlag-dag en tijdens de Week van Respect in november. De thema's begrip, respect en hulp moeten hierbij centraal staan. 

'Begrip draait om het bespreekbaar maken van de seksuele gerichtheid, respect om het met eerbied omgaan met mensen die een andere seksuele gerichtheid hebben en hulp om de vraag of je weet waar je terecht kunt met gevoelens, twijfels en je worsteling omtrent seksuele gerichtheid'. Jan Arie Koorevaar (CDA), met Wilma de Moel (DoeMee) initiator van de motie, verwoordde het zo: "Soms moet je iets exclusief benoemen om het inclusief te maken."

"Dit onderwerp is niet makkelijk bespreekbaar in onze omgeving, er is weerstand", constateerde Wilma de Moel. "Daarom willen we deze groep extra steun geven. Dat verdienen ze, ze mogen er zijn. Buurgemeente Vijfheerenlanden is op dit vlak al een stap verder, wij willen bij het begin beginnen." 

"Met een stap en niet met een sprong", aldus Koorevaar.

Offensieve daad
Corné Egas (SGP) sprak van een tere kwestie. "Het roept bij veel mensen diepe emoties op. Ons past voorzichtigheid." Het was Egas een raadsel waarom door het college van Molenlanden vorig jaar de regenboogvlag gehesen werd. "Zonder visie, zonder beleid. Hierdoor ontstaat vervreemding tussen het gelovig deel van Molenlanden en het gemeentebestuur. Pas daar mee op."

Het zat Egas zo hoog dat hij er in tweede termijn op terugkwam: "Waarom de regenboogvlag hijsen -een offensieve daad- terwijl het zo gevoelig ligt? Als u werkelijk respect heeft voor onze achterban hijst u deze vlag niet, maar gaan we in gesprek en zoeken we de verbinding. Stop met dat gevlag, het leidt alleen maar tot polarisatie." 

De SGP'er drong er op aan eerst in gesprek te gaan met het maatschappelijk middenveld, waaronder huisartsen, predikanten en schoolbesturen. Het leidde tot een 'tegenmotie', samen met de CU-fractie. Harry Stam: "De motie van de coalitie is te smal ingestoken en er staan voorbarige conclusies in. De intentie is een goede zaak, maar het is beter eerst beleid te ontwikkelen." 

In de motie wordt de afnemende tolerantie voor diversiteit (etnisch, huidskleur, religieus en geaardheid) onderkend. SGP en CU roepen het college op 'een visie te ontwikkelen op het samenleven in Molenlanden en tolerantie en respect voor alle bevolkingsgroepen te bevorderen'. "Met deze motie steken we enorm onze nek uit", betoogde Egas. "Het is voor ons een hele grote stap, een enorme handreiking vanuit de SGP."

'We doen al heel veel'
Wethouder Lizanne Lanser toonde respect voor de wijze waarop het debat werd gevoerd. "Het college vindt inclusiviteit belangrijk. Er gebeurt al veel, maar niet iedereen voelt zich altijd gehoord en gezien." Ze omarmde de motie vanuit de coalitie en de hierin aangebrachte focus. "De andere motie zegt: eerst visie en dan acteren. Maar die visie is er al, we doen al heel veel."

"Het is nobel om met een alternatief te komen", reageerde Wilma de Moel op de motie van SGP en CU. "Het uitgangspunt is positief, maar overbodig." Egas vond die argumentatie 'erg dun'. "Eerst goed nadenken, voordat je brokken maakt."

De motie van DoeMee/CDA/VVD werd met 14-10 aangenomen. Detail: de ipad van CDA-raadslid Herman van de Water was leeg, waardoor hij niet mee kon stemmen. De motie van SGP/CU haalde het met 11-13 niet. Paul Verschoor (PM) gaf er wel steun aan. "Want het gesprek moet veel breder gevoerd worden."Rick den Besten

Hoofdredacteur Kontakt Mediapartners, (sport)redacteur/fotograaf Het Kontakt Alblasserwaard, webmaster Regio-Voetbal.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie