• Korenet vanuit de lucht.
• Korenet vanuit de lucht. Foto: Korenet

Raad Krimpenerwaard wil lozen PFAS stoppen; Korenet en Molenlanden wijzen op verminderingen die zijn bereikt

13 dec, 12:00 Algemeen 820 keer gelezen

KRIMPENERWAARD/REGIO • De gemeenteraad van Krimpenerwaard wil een stop op het lozen van PFAS. Op initiatief van de VVD-fractie is een brief opgesteld, die wordt verstuurd naar twee betrokken Ministeries, Rijkswaterstaat en Gedeputeerde Staten.

De brief wordt door alle fracties ondersteund. Met de oproep spreekt de raad zich uit tegen het beleid dat Rijkswaterstaat en de provincie tot dusverre voeren: 'Er vindt geen handhaving op illegale lozing plaats, maar lozingen worden gelegaliseerd om vervolgens jaarlijks te beoordelen of een vergunning moet worden bijgesteld. Ondertussen is de watervoorziening in de Krimpenerwaard het kind van de rekening.'

'Vergunningen intrekken'
De vergunningen aan bedrijven die PFAS mogen lozen moeten wat politiek Krimpenerwaard betreft met onmiddellijke ingang worden ingetrokken totdat kan worden aangetoond dat deze stoffen op verantwoorde wijze kunnen worden verwerkt. Het betreft het in Dordecht gevestigde bedrijf Chemours, dat de chemische stof GenX (onderdeel van de PFAS-groep) grootschalig bleek te lozen, en het afvalverwerkende bedrijf Korenet uit Groot-Ammers, dat een vergunning aanvroeg voor een zogenaamde indirecte lozing van GenX en PFOA (beide onderdeel van de PFAS-groep).

Reactie Korenet
Korenet stelt in een reactie dat er onlangs een forse daling is waargenomen in de hoeveelheid PFOA en GenX in regen- en afvalwater op haar terrein. In 2018 is PFOA en GenX aangetroffen in monsters van het regen- en afvalwater op het terrein van Korenet in Groot-Ammers. In overleg met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft Korenet direct na de constatering een plan van aanpak opgesteld om de aangetroffen hoeveelheid GenX en PFOA te verminderen. Tevens is er door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een Omgevingsvergunning verleend om de afvoer van de onvrijwillig verkregen stoffen te legaliseren.

Een belangrijke maatregel van het plan van aanpak is dat Korenet geen afval meer inzamelt van bedrijven die deze stoffen bewerken of verwerken. Korenet heeft haar acceptatiebeleid hierop aangepast. In de loop van 2019 heeft er door de uitvoering van het plan van aanpak een forse daling plaatsgevonden van de waargenomen hoeveelheid van deze stoffen op het terrein in Groot-Ammers. Dit monitort en constateert Korenet door het nemen van periodieke monsters van het afvalwater op diverse locaties op het terrein.

Korenet stelt verder de ontwikkelingen van nieuwe technieken om de emissie van dergelijke stoffen te minimaliseren uiteraard op de voet gevolgd worden. Het bedrijf is hierover regelmatig in overleg met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Neerslag en wind
KoreNet is gevestigd onder de rook van diverse bedrijven die met deze stoffen werken. Hierdoor komen via neerslag en wind kleine hoeveelheden stoffen terecht op het terrein van Korenet en op het afval in de regio, waarna het afval wordt aangeboden door bedrijven en bewoners om te worden verwerkt bij Korenet. KoreNet produceert en verwerkt zelf geen PFOA en GenX op haar terrein en neemt geen afval aan van bedrijven die deze stoffen verwerken of bewerken in hun productieproces.

Reactie Molenlanden
De gemeente Molenlanden stelt in een verklaring dat zij nauw betrokken is bij alles wat speelt rondom PFAS. Dat was ook het geval toen bij het bedrijf Korenet werd ontdekt dat de stoffen PFOA en GenX (FRD-903) in hun afvalwater voorkomen. "Korenet heeft na ontdekking van de verontreiniging direct maatregelen genomen om de hoeveelheid PFOA en GenX in hun afvalwater terug te brengen, door onder andere het verbeteren van hun rioolstelsel", aldus een woordvoerder van de gemeente Molenlanden.

In de vergunning voor Korenet zijn strikte eisen opgenomen over hoeveel PFOA en GenX mag voorkomen in het afvalwater. Daarnaast moet het bedrijf verplicht metingen uitvoeren en onderzoeken wat ze nog meer kunnen doen om het lozen verder terug te brengen. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat er nu minder PFOA en GenX in de Lek terecht komt dan bij de constatering.

Het bedrijf staat daarnaast onder nauw toezicht van de Omgevingsdienst en er zijn continu gesprekken over wat beter kan. "Zo spannen verschillende overheden, waaronder ook de gemeente, zich in voor de gezondheid van inwoners en de kwaliteit van de leefomgeving", aldus een woordvoerder van de gemeente Molenlanden.

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie