Afbeelding
Foto: nl.123rf.com

Molenlanden aan de slag met Nationaal Sportakkoord

Algemeen 164 keer gelezen

MOLENLANDEN • Zoveel mogelijk mensen met plezier laten sporten en bewegen. Dat is het hoofddoel van het Nationaal Sportakkoord. Bruno Bruins, minister van sport, heeft dit akkoord in de zomer van 2018 gesloten. De gemeente Molenlanden gaat er in januari 2020 mee aan de slag.

Het Rijk stelt hiervoor financiën beschikbaar, zodat gemeenten een Lokaal Sportakkoord kunnen vormen. "We gaan aan de slag met de basis: het vormen van een Lokaal Sportakkoord Molenlanden", meldt het gemeentebestuur van Molenlanden in een brief aan de gemeenteraad.

In het Lokaal Sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente willen bereiken. Het akkoord doet recht aan de grote diversiteit binnen het sportdomein en de lokale context.

Binnen de gemeente is GIGA Molenlanden actief. De buurtsportcoaches van GIGA zijn op geregelde basis te vinden bij partners op het terrein van sport, zorg, opvang en onderwijs. Deze bekendheid geeft een voorsprong die volgens de gemeente verder benut moet worden: het netwerk is voor een groot deel gevormd en mensen kennen elkaar.

Sportformateur 
De gemeente Molenlanden heeft een sportformateur aangesteld vanuit GIGA Molenlanden. De sportformateur heeft de taak om alle partijen aan tafel te krijgen, in gesprek te gaan over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Het eindproduct van de inzet van een sportformateur is het Lokale Sportakkoord.

De gemeente zal hierbij optreden als partner, en niet al organisator. "Wij slaan de handen ineen om de waarde van sport te vergroten en zullen daarom de relaties tussen sport, sociaal domein, onderwijs, ruimtelijke planning, armoedebestrijding en zorg als belangrijke punten inbrengen."

In januari 2020 is er startbijeenkomst waarvoor alle partijen een uitnodiging ontvangen. Het Lokaal Sportakkoord Molenlanden wordt opgeleverd in april 2020 en wordt op een leuke en sportieve wijze gepresenteerd aan alle betrokkenen.

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie