Afbeelding
Foto: stockfoto 123rf

Meldpunt voor klachten over jeugdzorg in Molenwaard

24 jan, 11:00 Algemeen 871 keer gelezen

MOLENWAARD • De gemeente Molenwaard stelt een meldpunt in waar ouders onder andere terecht kunnen als ze bij een afwijzing van een jeugdhulpaanvraag niet op tijd een schriftelijke beschikking ontvangen.

Het is voor ouders belangrijk dat zo'n beschikking op tijd komt, omdat ze anders geen bezwaar meer kunnen aantekenen. Dit gaat in de regio Zuid-Holland Zuid nog regelmatig mis, vertelde Joke Stravers (GBM) dinsdagavond aan de raad. Samen met CU, VVD, CDA en PvdA diende GBM een motie in. De raad van Dordrecht heeft eenzelfde motie unaniem ondersteund en ook in alle andere raden in Zuid-Holland Zuid komt het stuk op de raadsagenda.

Eigen netwerk
De motie roept niet alleen op tot het instellen van een meldpunt en het op tijd afgeven van een beschikking na afwijzing van de aanvraag. Derde punt in de motie betreft het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) voor het inschakelen van iemand uit het eigen sociale netwerk. Het komt voor dat zo'n aanvraag bij voorbaat wordt afgewezen, alleen omdat de hulpverlener uit het eigen netwerk van de aanvrager komt. Terwijl Molenwaard juist heeft afgesproken dat jeugdhulp - onder voorwaarden - wel degelijk mag worden gegeven door iemand uit het eigen netwerk.

Behoefte aan meldpunt?
Bij afwezigheid van de verantwoordelijke wethouder Piet Vat reageerde wethouder Frank Meerkerk. Hij was het grotendeels met de indieners van de motie eens en vroeg zich daarom af wat de meerwaarde ervan was. Over het instellen van een lokaal meldpunt zei hij: "Ik weet niet goed genoeg of daar behoefte aan is, zeker gezien het feit dat er in Molenwaard heel korte lijnen zijn. We hebben een regiobrede onafhankelijke cliëntondersteuning."

Zorg misgelopen
Jonette Korevaar (CDA) was niet tevreden met de reactie van de wethouder. "Het is een feit dat het niet goed gebeurt. Sommige ouders kregen geen beschikking op schrift, konden geen bezwaar aantekenen en liepen zorg mis. Wat het instellen van een meldpunt betreft: er zijn nog teveel geluiden van mensen die niet gehoord worden. En hoe dichter bij huis, hoe prettiger dat voor de mensen is. Dan hebben we in onze gemeente in beeld wat er leeft."

Schrijnend
Ruud den Haak (PvdA): "Ondanks dat we een aantal dingen bij wet geregeld hebben, gaat het in de praktijk niet altijd goed. Dit is een goede motie en laten we kijken of een meldpunt zaken boven water kan krijgen. Want de casussen die naar voren kwamen, waren echt schrijnend."

Belangenverstrengeling
De Gruijter (SGP) lichtte toe waarom zijn partij niet deelnam aan de motie. "We hebben niet van inwoners van Molenwaard gehoord dat mensen geen schriftelijke beschikking kregen." Wat het inschakelen van hulp uit het eigen netwerk vroeg hij zich af: "Is dat in het kader van de integriteit een goede denkrichting? Je moet wegblijven van belangenverstrengeling. Misschien moeten we een integriteitscode opstellen."

Stravers verzekerde De Gruijter dat er voor hulp uit het eigen netwerk al duidelijke voorwaarden in de wet staan.

Geen noodzaak
Over het instellen van een meldpunt zei De Gruijter: "We hebben begrepen dat in Molenwaard niet direct een noodzaak aanwezig is. Als de wethouder hoort over zaken die vragen om actie, dan gaat men om tafel zitten en wordt er een oplossing voor gevonden. In Dordrecht hoor ik niks over problemen in Molenwaard. Welke problemen moeten wij oplossen door een meldpunt in Molenwaard in te stellen?"

Erik Jonker (CU): "Het gaat mij juist om de gevallen die niet bekend zijn. Het is toch een kleine moeite om iets in te richten waar mensen het zouden kunnen melden?"

Kind uit Dordrecht
Stravers: "We zijn allemaal eigenaar van één organisatie voor jeugdhulp. We zijn ervóór dat we toezicht houden op goede uitvoering van de wet. Een kind uit Dordrecht is mij net zo lief als een kind uit Molenwaard, Dat het hier misschien beter geregeld is, dat zou kunnen, daar moeten we blij om zijn. Maar we moeten het samen regelen."

Corné Egas (SGP) was nog niet overtuigd. "Wilt u een meldpunt voor Zuid-Holland Zuid of voor Molenwaard?" Stravers: "Ik heb wethouder Piet Vat vanmiddag gesproken. Hij gaf aan: ik zou kiezen voor een lokaal meldpunt omdat je het dan dicht bij huis houdt en snel kunt reageren."

In gesprek
De SGP vindt dat wethouder Piet Vat al genoeg doet om klachten aan te pakken. De Gruijter: "Als hij iets hoort, gaat hij in gesprek." Bert Moret (VVD): "Dat weet ik, maar ouders doen een aanvraag bij Jeugdzorg in Dordrecht. Weten zij altijd dat ze bij de heer Vat moeten zijn als het misloopt?"

Uiteindelijk steunde ook de SGP de motie, na een toevoeging bij punt twee van de motie, over het financieren van hulp uit het eigen netwerk. Daar staat nu dat een aanvraag voor hulp uit het eigen netwerk 'niet bij voorbaat om die reden' mag worden afgewezen, dus alleen omdat het iemand uit de eigen kring betreft.

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie