Afbeelding

Molenlanden kiest straks voor meer zélf doen

15 dec, 13:00 Algemeen 1.779 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard hebben besloten om vanaf 1 januari 2019 als gemeente Molenlanden meer taken zelf uit te gaan voeren. Het gaat daarbij om belastingtaken en vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken.

In de nieuwe gemeente staan inwoners en ondernemers centraal: klantgerichtheid en kwaliteit zijn de twee belangrijkste uitgangspunten. Ook bij de uitvoering van gemeentelijke taken. In de plannen voor Molenlanden is bij de overwegingen voor in- en uitbesteden gekozen voor het uitgangspunt: 'Zelf doen, tenzij…'. Inwoners kunnen zo optimaal worden bediend.

"En de kwaliteit en continuïteit van de producten zijn zo het beste gewaarborgd. We willen de goede dingen kwaliteitsvol doen om zo tevreden klanten te krijgen", aldus Harmen Akkerman, wethouder van Giessenlanden.

Belastingen
In Molenwaard zijn de belastingen nu ondergebracht bij de SVHW. Giessenlanden voert de belastingtaken op dit moment zelf uit. Per 1 januari 2019 zorgt de gemeente Molenlanden zelf voor uitvoering van WOZ en belastingen. Zo kan er meer kwaliteit geleverd worden en persoonlijker contact zijn. Een deskundige, onafhankelijke partij heeft beoordeeld of de 'tenzij-criteria' niet tot een andere keuze, namelijk uitbesteding, moesten leiden. Zij concludeerden ook dat 'zelf doen' de beste keuze is.

Beste kwaliteit
In Giessenlanden voert de Omgevingsdienst (OZHZ) vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken uit. Molenwaard doet het nu zelf.  Wethouder Jan de Groot uit Giessenlanden: "Voor Molenlanden maakten de gemeenteraden ook de keuze om het werk zelf te gaan doen. Het voorstel is ook extern en onafhankelijk getoetst. Het voelt goed om deze keuze te maken. Niet voor ons, maar voor onze inwoners en ondernemers waar we de beste kwaliteit voor willen leveren."

Twee besluiten
In twee besluiten kozen de gemeenteraden om alles wat te maken heeft met Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-taken) en gemeentelijke belastingen en uitvoering van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) zelf te doen in Molenlanden.

Om te beoordelen of de organisatie Molenlanden straks het werk zelf kan doen zijn drie 'tenzij's' opgesteld. Frank Meerkerk, wethouder van Molenwaard: "Zo is er gelet op kwetsbaarheid, kosten en innovatiekracht. Molenlanden gaat voor hoge kwaliteit, goede bereikbaarheid, korte doorlooptijden, een klantgerichte benadering en maatwerk waar nodig. Bij zelf doen hoeven inwoners niet doorverwezen te worden naar een andere instantie."

Achtergrond
Per 1 januari 2019 vormen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard één gemeente Molenlanden. Het wetsvoorstel hiervoor is in behandeling. Op weg naar Molenlanden bereiden de gemeenten zich voor zodat ze op 1 januari klaar staan voor de inwoners en ondernemers van de 20 kernen. Met goede dienstverlening onder de noemer 'Zó kan het dus ook' en kerngericht werken als pijlers voor de nieuwe gemeente.

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie