• Staatsbosbeheer ziet zich genoodzaakt de zieke bomen te verwijderen.
• Staatsbosbeheer ziet zich genoodzaakt de zieke bomen te verwijderen. Foto: Richard van Hoek

Staatsbosbeheer kapt zieke essen Alblasserbos

25 jul, 11:00 Algemeen 721 keer gelezen

ALBLASSERWAARD • De meeste essen in het Alblasserbos bij Oud-Alblas zijn aangetast door een agressieve schimmelziekte. Staatsbosbeheer haalt de bomen momenteel weg.

De essenboom dreigt verloren te gaan als gevolg van de ziekte 'essentaksterfte'. De es herstelt niet van deze ziekte, die in een steeds sneller tempo om zich heen grijpt in Nederland. Steeds meer bomen gaan dood.

Omvallen
In het Alblasserbos is het overgrote deel van de essen matig tot zwaar aangetast. De zieke bomen kunnen gemakkelijk omvallen. Voor de veiligheid van de bosbezoeker haalt Staatsbosbeheer de zieke exemplaren weg.

In de eerste plaats worden de zieke bomen in een brede zone langs wegen en paden verwijderd, met name in het Alblasserbos (Oud-Alblas) en een deel van het Alblasserbos (Wijngaarden) langs de openbare weg. In Oud Alblas wordt 3 hectare bos gekapt.

Grote gaten
De verwachting is dat landelijk hooguit 10 procent van de essen gezond blijft. Daarmee dreigt er een waardevolle inheemse boomsoort uit het Nederlandse landschap en uit het bos te verdwijnen. In een groot deel van Nederland ontstaan grote gaten in het bos. Staatsbosbeheer gaat daar voor nieuwe aanplant zorgen.

Meer licht
Naast boswerkzaamheden in verband met essentaksterfte vinden er nog reguliere werkzaamheden plaats, waaronder het dunnen van een deel van het Alblasserbos (deel Papendrecht). Deze zogenaamde dunning leidt tot een meer gevarieerd bos, dat natuurlijker is en minder vatbaar voor ziektes. Omringende bomen krijgen hierdoor meer licht en ruimte om te groeien.

Eindkap populieren
In een deel van het Alblasserbos (Grote Nes en laangs de parkeerplaats deel Papendrecht) vindt een eindkap van populieren plaats. De eindkap betekent het einde van het oude bos, maar tevens het begin van van het nieuwe bos. Als bomen ouder worden neemt de groeisnelheid af. Bovendien wordt de kans op schade door storm of houtrot groter. Voor de veiligheid van bezoekers heeft Staatsbosbeheer besloten de bomen in dit deel te kappen.

Zorgvuldig bosbeheer
Vooraf wordt bekeken of er op de betreffende plekken bijzondere planten of dieren aanwezig zijn. Zonodig worden beschermende maatregelen genomen volgens de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer.

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie