02 November 2011 | 13.56

Taalproblemen bij Molukse jongeren

LEERDAM  • Wim Kipuw wijst in zijn scriptie ‘Werkt de overheid ook aan werken?’ (1988) vooral op taalproblemen als oorzaak van de geringe schoolprestaties bij Molukse jongeren in die tijd.

“Voor veel Molukse kinderen is het Nederlands een ‘vreemde’ taal, doordat in veel Molukse gezinnen nog Maleis gesproken wordt. Voorts wordt in de onderlinge contacten vaak gebruik gemaakt van een mengelmoes van Nederlands en Maleis, hetgeen ertoe leidt dat zij noch het Nederlands noch het Maleis voldoende beheersen.” Ook niet onbelangrijk: in veel Molukse gezinnen is in die tijd weinig kennis over het Nederlandse onderwijssysteem. Ook wordt in geringe mate begeleiding gegeven bij het onderwijs van de kinderen.

Veel jongeren krijgen moeilijkheden als ze naar de middelbare school gaan, concludeert Kipuw. “In het lager onderwijs vallen Molukse kinderen op door hun ‘braafheid’. Stil, rustig, dus niet lastig voor de leerkrachten. In deze zin lijken zij probleemloos. Voor zichzelf zijn ze dat echter lang niet altijd. Dikwijls zijn er aanpassingsproblemen (het leven in twee werelden) en gevoelens van eenzaamheid. Door de onzekerheid en door de opvatting dat over eigen moeilijkheden niet gesproken dient te worden (een belangrijke grondslag van de geslotenheid), worden dergelijke problemen slechts zelden geuit. In een omgeving waar de omgang met elkaar meer ‘open’ is, levert de houding, en het gedrag van Molukse leerlingen gemakkelijk communicatieproblemen op met leerkrachten, zowel als met medeleerlingen. Ernstige conflicten met leerkrachten of medeleerlingen worden dikwijls gevolgd door vrijwillig dan wel gedwongen vertrek van school.”

afbeelding van Marijke Verhoef
Dit artikel is geplaatst door:
Marijke Verhoef

coördinator Het Kontakt Media (magazines, etc.) en redacteur Het Kontakt editie Alblasserwaard

Trefwoorden:

Gerelateerde dossierartikelen

UITagenda

 • vrijdag 9 Oktober - vrijdag 8 April
  Spel
  Klaverjassen
  De Burcht van Haeften in Haaften
 • maandag 30 November
  Lezing & bijeenkomst
  Sinterklaas in BOP
  Dorpshuis EMM in Asperen
 • dinsdag 1 December
  Lezing & bijeenkomst
  DOP geopend
  Dorpsontmoetingspunt in Deil