<!-- BEGIN JS TAG - hetkontakt.nl_0011_125_APP_sizeless_klaroen < - DO NOT MODIFY -->
<SCRIPT SRC="http://ib.adnxs.com/ttj?id=5297096&size=300x600&promo_sizes=300x250&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkontakt.nl&postcode=716&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<!-- END TAG -->

27 Juni 2012 | 10.53

Lekkerland koopt negentien molens voor één euro

Een molen in Kinderdijk.

MOLENWAARD • Voor het symbolische bedrag van 1 euro koopt Nieuw-Lekkerland de negentien molens van Kinderdijk en Waterschap Rivierenland. Daarnaast verleent Lekkerland aan de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) een garantstelling van een miljoen euro. Ook verstrekt Lekkerland twee ton eenmalige subsidie voor de instandhouding van de SWEK en 20.000 euro voor het uitvoeren van een aantal activiteiten. De SWEK gaat mogelijk entree heffen bij de ingang van het molengebied.

Het Werelderfgoed is nu nog eigendom van het waterschap, dat beheer van cultureel erfgoed niet als een kerntaak ziet. Daarnaast vragen de financiële problemen van de SWEK om een oplossing. De stichting had eind 2011 een negatief eigen vermogen van ongeveer 886.000 euro. Er was sprake van achterstallig onderhoud van de molens, wat dure restauraties noodzakelijk maakte.

De SWEK blijft het molengebied wel exploiteren. De gemeente koopt de molens alleen om het erfgoed veilig te stellen. Hierover merkte Frank Meerkerk (CDA Graafstroom) dinsdag tijdens de raadsvergadering op: "We weten nog niet hoe onze zeggenschap in de stichting zal plaatsvinden. Als het mis gaat, staan we erbij en kijken ernaar." Ook de CU is er niet gerust op. Folker Damsteegt: "Als je geen achtergrondinformatie zou hebben, zou je denken: heeft het college een klap van de molen gekregen? Dat de SWEK redding nodig heeft begrijpen we. Maar welke risico’s lopen we? We moeten uitkijken dat dit niet als een molensteen om de nek van de raad Molenwaard komt te hangen. De gemeenschap van Molenwaard mag later niet de rekening gepresenteerd krijgen. Liever hadden we een beheersplan gezien."

Entreeheffing
Engel Breedveld (CDA Nieuw-Lekkerland) verdedigde een motie die pleit voor entreeheffing bij de ingang van het Molengebied. De inwoners van het gebied moeten daarbij wel worden ontzien. Hij denkt aan 2 of 3 euro per kaartje. "Het geld ligt op straat. Je moet wel bukken om het op te rapen." De PvdA en CU zijn hier niet voor. Fatih Özdere (PvdA): "Het plan komt niet tegemoet aan het open karakter van het gebied." Folker Damsteegt (CU): "Je kunt het gebied niet zomaar afsluiten. Je zal maar in Alblasserdam wonen en een rondje willen fietsen." Een meerderheid van de Lekkerlandse raadsleden stemde uiteindelijk in met de motie.

Ondernemersplan
De VVD maakt zich zorgen. Leo Veth: "De jaarrekening van de SWEK is rommelig opgesteld. We kunnen ons geld beter verstrekken als achtergestelde lening. Dan kunnen we het geld weer opeisen als het misgaat. En we willen een gedegen ondernemersplan hebben van de SWEK."
Burgemeester Rinus Houtman (Nieuw-Lekkerland) heeft er vertrouwen in dat het goed komt met de exploitatie van het molengebied. "De stichting had de handen vol met de restauratie en het binnenhalen van subsidies. Dat is gelukt: de molens staan er spik en span bij. In het verleden was er te weinig gedaan aan onderhoud. Als je de molens goed bijhoudt, kun je dure restauraties in de toekomst voorkomen. De molens liggen in een Natura 2000 gebied. Daardoor zijn er grenzen aan wat er mogelijk is op het gebied van toerisme. Maar: pas als je toeristen meer biedt, kun je meer vragen. Daardoor is het financiële gat ontstaan. De aanzet voor een businessplan is nu gemaakt. Als we entreegeld voor het gebied heffen, heb je een goede basis. Dat moet in overleg met het waterschap. Het ziet ernaar uit dat het waterschap ermee zal instemmen."

Nadat raadsleden van álle Molenwaardgemeenten hun zegje hadden gedaan, was het toch alleen Nieuw-Lekkerland dat de knoop moest doorhakken. Omstreeks middernacht deden de raadsleden dat.

Anne Marie Hoekstra

 

afbeelding van Anne Marie Hoekstra
Dit artikel is geplaatst door:
Anne Marie Hoekstra

redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl.

UITagenda

 • dinsdag 27 Oktober - vrijdag 22 Januari
  Expositie
  Expositie in De Waalburcht
  Papendrecht, De Waalburcht, Badhuisstraat
 • woensdag 2 December
  Concert / muziek / dans
  Top 2000 Live Try-out
  Papendrecht, Theater De Willem, Van der Palmstraat 4
 • donderdag 3 December
  Concert / muziek / dans
  Zentangle
  Dordrecht, Inloophuis Helianthus, Singel 28