27 April 2012 | 10.03

Zederik: zes koninklijke onderscheidingen

foto: Geurt Mouthaan

ZEDERIK • Burgemeester Coert van Ee mocht vrijdag zes inwoners van de gemeente Zederik koninklijk onderscheiden: T. Bassa, G. van Bruchem-Endeman, M. van Leeuwen (allen uit Meerkerk), R. de With (Lexmond), W.H.M. Kooper-Stoel (Hei- en Boeicop) en J. Verwolf (Ameide).

Zij werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

T. Bassa (63) is in de jaren zeventig en tachtig bijna twintig jaar lid geweest van de vrijwillige brandweer in Hei- en Boeicop. Ruim vijftien jaar was hij actief voor de Hervormde Gemeente van Hei- en Boeicop en na zijn verhuizing naar Meerkerk is hij sinds 1989 tot heden (met een onderbreking van twee jaar) ouderling binnen de Hervormde Gemeente in Meerkerk. In de periode 1994 tot 2010 was hij penningmeester en later voorzitter van de bedrijfseconomische studiegroep Gorinchem. Vanaf 2002 tot heden is hij ook nog bestuurslid van de kiesvereniging van de ChristenUnie in Zederik.

Al ruim veertig jaar is G. van Bruchem-Endeman (64) vrijwilliger binnen de Gereformeerde Kerk in Meerkerk. Zij organiseert met anderen de open maaltijden voor senioren, is actief bij de jaarlijkse rommelmarkt/bazaar en helpt bij uitvaarten/condoleances vanuit de Ichtuskerk. Ook heeft zij ruim vijftien jaar schoonmaakwerkzaamheden bij de Ichtuskerk verricht. Van 1980 tot 1995 was zij bestuurslid van christelijke basisschool Het Fundament in Nieuwland en ruim tien jaar was zij coördinator van tafeltje-dek-je in Nieuwland en Leerbroek. Sinds 1996 is zij vrijwilligster bij de Wereldwinkel in Leerdam en in de periode 1992-2004 verleende zij aanvullende (mantel)zorg aan haar schoonvader.

M. van Leeuwen (57) is sinds 1976 in dienst (thans als directielid) bij Aannemingsbedrijf gebroeders De Koning in Papendrecht. Hij zet zich in het bijzonder in op het terrein van kennisoverdracht aan jongere medewerkers. Binnen de vakgroep Civiele Betonbouw van Bouwend Nederland is hij regelmatig aanwezig om zijn kennis over de civiele betonbouw te delen. Betrokkene was van 1983 tot 1992 diaken en van 1998 tot 2010 ouderling-kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente in Meerkerk. Sinds 2000 tot heden is hij lid en momenteel voorzitter van de Boelmarktcommissie van diezelfde gemeente in Meerkerk. Vanaf 2002 is hij medeorganisator van de Trekker-Trek in Nieuwland. Ook was hij actief voor de damclub in Nieuwland. Sinds 1996 stelt decorandus belangeloos bedrijfsruimte beschikbaar voor de hulpprojecten voor Roemenië en Hongarije van de Stichting Mehoro.

R. de With (55) was van 1971 tot 1989  muzikaal begeleider van het jeugdkoor van de toenmalige Gereformeerde Kerk in Lexmond. Al bijna dertig jaar is hij vaste organist van de Protestantse Gemeente in Lexmond. Sinds 1984 is hij secretaris van de Lexmondse Ondernemersvereniging en ook was hij tien jaar bestuurslid van de Overleg Kommissie Zederik Ondernemers. In 2001 was hij initiatiefnemer en tot heden organisator van de jaarlijkse Zederikdagen. Tevens heeft hij zitting in diverse commissies van de voetbalvereniging Lekvogels in Lexmond en draait hij kantinediensten voor de sportstichting Lexmond.

Vanaf 1970 zet W.H.M. Kooper-Stoel (69) zich op bijzondere wijze in op het terrein van de pleegzorg. Vele jaren heeft zij gefungeerd als weekend- en vakantiepleeggezin voor kinderen uit de psychiatrie en buurkinderen. Ook was zij crisisopvanggezin voor via Jeugdzorg geplaatste kinderen. Ruim 15 jaar was de inwoonster van Hei- en Boeicop lid van de regiocommissie Utrecht en pleitbezorger van de Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen. In 2006 was zij organisator van de landelijke protestactie ‘Kind is Koning’. Tot voor kort was zij nog vrijwilligster op de afdeling Dementie van het zorgcentrum Hof van Batenstein in Vianen.

J. Verwolf (56 jaar) is in de regionale en provinciale politiek voor het CDA vele jaren actief geweest. Van 1994 tot 2002 was hij raadslid en van 2002 tot 2010 was hij wethouder voor de gemeente Zederik. Daarnaast heeft hij verschillende bestuursfuncties gehad bij onder meer de Evangelisatiecommissie, de Zendingscommissie, Dorkas en Woord en Daad. Tevens heeft hij een grote bijdrage geleverd in de commissie tot realisering van het oorlogsmonument in Ameide en bij de totstandkoming van het voetveer tussen Ameide en Jaarsveld.
 

afbeelding van Geurt Mouthaan
Dit artikel is geplaatst door:
Geurt Mouthaan

Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (o.a....

UITagenda